Genel Polisaj ve Parlatma Teknikleri Nelerdir, Nasıl yapılır?

GENEL POLİSAJ VE PARLATMA TEKNİKLERİ

İşyerinizde değişik şekillerde ve çeşitli özelliklerde malzemeleri polisaj etmeniz, düz veya eğri yüzeyleri düzgünleştirmeniz gerekecektir. Sadece düzgün veya eğri yüzeyler olabileceği gibi bunların bir arada bulunduğu şekiller de olabilir. Bunların herhangi birinde uygulanacak yöntemler o anda seçilebilir.

Bu yöntemleri yol gösterici, doğru yönteme ulaşmak için gerekli bir pusula olarak görebilirsiniz. Deneyim kazandıkça istediğiniz parlatmayı yapmak için uygun tekerlek, aşındırıcı ve teknikleri bulmanız da kolay olacaktır.

DÜZ YÜZEYLERİN POLİSAJ VE PARLATILMASI

Meslekten olmayan biri için düz bir demir parçanın polisajı (Şekil 21) çok kolay bir işmiş gibi görünebilir. Gerçekte düz yüzeylerin özellikle köşe ve kenara sahip yerleri yuvarlaklaştırılmamalıdır. Bu yüzden en zor polisaj yapılan yüzeylerdir. Eğer işi doğru tutulmazsa, seçilen tekerlek doğru değilse veya uygun dengede değilse, kötü sonuç her zaman meydana gelir. Örnekteki gibi düz yüzeyin polisajında ne gerekir, düz yüzeyli demir parça için görelim.

Polisajı yapılacak parça tekerleğin yüzeyine dik tutulmalı ve tekerlek keskin kenarlar boyunca hareket ettirilmemelidir. Tekerlek dengeli, doğru bir silindir olmalıdır. Düzenli bir yoğunluğa sahip olmalıdır.

Taban yüzeyinin polisajında aşağıdaki noktalar göz önünde tutulmalıdır.

1. Kenarlar yuvarlatılmalıdır.

2. Kaplama cm.nin binde biri mertebesinde düzgün olmalıdır.

3. Yüzeyde dalgalar veya düşük noktalar olmamalıdır.

Bu özellikleri elde etmek için şunlara ihtiyaç duyarsınız : İlk olarak, polisaj tekerleği, düz bir silindir olmalıdır. Eğer tekerlek doğru bir silindir değilse, yüzeyindeki eğrilikler tabakaya yansıyacaktır. (Dalgalar ve çıkıntılar.)

İkinci gereklilik tekerleğin doğru dönme balansında olmasıdır. (Dinamik denge) Eğer tekerlek titriyor veya eğri büğrü dönüyorsa, en yüksek hızda döndüğü zaman eğrilikler yüzeye de aynen yansıyacak ve yapılan işe zarar verecektir.

Üçüncü nokta ise tekerin düzgün bir yoğunluğa sahip olmasıdır. Eğer bir bölümü daha sert ise diğer bölümünden, bu bölüm biraz daha hızlı kesecektir ve iş üzerinde sırtlar oluşacaktır.

Dördüncü nokta ise tekerleğin kendisinin sert olmasıdır. Eğer tekerlek diğer gerekli özelliklere sahipse ama yumuşaksa iyi olmayacaktır. Çünkü parlatılan metal yüzeyin uyguladığı basınç nedeniyle tekerin bazı kısımları sıkışacak, bazı yerleri ise yumuşak kalacaktır. Bu eşit yoğunlukta olmayan tekerlek ile de parlatma işi iyi olmayacaktır.

Bundan dolayı iş için seçilen tekerlek sıkıştırılmış tip, tercihen de deri olmalıdır. Deri tekerlek doğal olarak daha serttir, yamulmadan basıncı alır ve kenarların yuvarlamasına neden olmaz. Polisajın son aşaması yağlı veya gresli parlatma aşamasıdır. Sıkıştırılmış kumaştan tekerlek kullanmak en iyisidir. Çünkü deriden daha fazla parlaklık verir. (Kumaş daha iyi parlatıcı maddedir.) Böylece yüzeyden giderilememiş en ufak metal parçaları bile uzaklaştırılır, yoğunluktaki düzensizliğin etkisi çok azdır.

Teker seçiminde dikkat edilmesi gerekenler bu kadardır.

Tekerleğin kullanımında can alıcı nokta levha veya düz yüzeyin tekerleğe dik (teğet) olarak tutulmasıdır.

Tekerlek her zaman yuvarlamayı önlemek maksadıyla keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.

Diğer bir polisaj örneği ise şekil 22’ deki gibi bir anahtar duyudur (elektrik düğmesi), düz yüzeyde delikler mevcuttur.

Burada yine düz yüzeye sahipsiniz fakat yüzeyde iki yuvarlak ve bir dikdörtgen delik mevcuttur. Kenarlar yuvarlatılmamalı ve deliklerde çekme olmamalıdır. Öyleyse,

Sert polisaj tekerleği işi tekerleğe dik tutarsınız ve tekerleği keskin kenarlardan uzak tutarsınız. Parlatılacak metali özel bir destekle sabit tutarsanız iyi olur.

Eğer çok yumuşak bir tekerlek kullanırsanız tekerlek genişleyecek ve deliklerde çekilme veya eğrilikler oluşturacaktır. Şekil 22’ deki gibi sert tekerlek daha fazla genişlemez ve deliklerin çekilmesine izin vermez.

Aynı yöntemler prensiple parlatma içinde geçerlidir. Daha sert parlatma tekerlekleri daha iyi iş yapar.

EĞRİ YÜZEYLERİN POLİSAJI VE PARLATILMASI

Eğri yüzeylerin polisajında, iki tip yüzey karşımıza çıkar: Gerçek dairesel kesit alanına sahip yüzeyler ve düzensiz eğrilikler içeren yüzeyler ki düzensiz yüzey olarak adlandırılır. Düz yüzeylerde olduğu gibi eğri yüzeylerde de tekerlekle düz temas eden düzeyli eğri bölümler mevcuttur. Her eğri yüzeyin tekerlekle teması esnasında tekere dik olması önemlidir. Yine aynı biçimde tekerlek yoğunluğu, tekerlek basıncı ve tekerlek hızı da önemlidir.

Örnek olarak şekil 23-24’ teki boruları ele alalım.

Şekil 23’ te ωz tekerlek ve tüp yüzeyiyle temas eden düz çizgiyi temsil eder. Bu durum tercih edilen ve en iyi sonucu alabileceğimiz polisaj şeklini gösterir.

Borunun ekseni ile tekerleğin ekseni paraleldir sürtünme tüm uçlarda deri şerit veya V bloklardaki gibi korunmuş olur.

Boruya bir basınç uygulanmalıdır aksi taktirde tekerlekle aynı oranda dönecektir ve boruda bir polisaj olmayacaktır. Eğer boru oldukça uzunsa, boruyu A istikametinde ileri geri hareket ettirin. Aynı zamanda kendi ekseninde dönmesine izin verin.

Fazla basınç uygulamayın, aksi taktirde yavaşladığınız veya durduğunuz yerlerin yüzeyinde bir düzleşme olacaktır. Borunun her tarafına aynı basıncı düzenli şekilde uygulayın. Eğer mümkünse boru ile tekerleğin eksenlerinin paralelliğini koruyacak bir aparat kullanın. Eğer bu yapılmazsa polisajın etkisi noktadan noktaya değişecek ve düzensiz bir polisaj işi yapılmış olacaktır.

Boru polisajında tekerlek aşındırıcı ile doğru şekilde ve her yeri düzgün olarak kaplanmalıdır.

Uzun ve ince boru polisajında, boruyu şekil 24’ teki gibi tutmak daha yararlıdır. Yani boru dikey ile 45° açı yapacaktır. Parçayı aşağı doğru yavaşça ve düzenli olarak besleyin, düzgün yavaş bir hızda dönmesine izin verin ki sürtünme gerçekleşsin.

Bu durumda çok sert, düz tekerlek kullanırsanız tekerlek ile borunun teması sadece bir noktada olacak ve düşük bir polisaj verimi oluşacaktır. Bu yüzden boruların polisajında daha iyi sonuç için yumuşak tekerlek kullanacaksınız. Yumuşak tekerlek ile temas alanı Şekil 24’ teki b alanıdır.

Büyük miktarlarda tüp veya boru polisajı yapıyorsanız üretici firmalar tarafından sağlanacak ek parçası ile işleri daha hızlı yapmanız mümkündür.

UCA DOĞRU SİVRİLEN SİLİNDİR VE KONİLER

Bu tür parçaların polisajı borular için uygulanan ile yapılır. Farkı sadece tekerlekle temas için sabit bir açı vardır (koni veya sivrilen uçtaki ucu) ve bu açıyla ileri geri beslenir. Eğer büyük miktarlarda bu tip konik parçanın polisajını yapıyorsanız, Şekil 25’ teki gibi aşındırıcı veya aparat yaptırmalısınız. Bu tür bir parça bazen diğer şekildeki işler için ayarlanabilir ve üretiminizi arttırır ve işçi vaktinden kazanırsınız.

Şekil 25’ te tekerlek yüzeyi ve C parçası (koni biçiminde polisajı yapılacak iş) görülmektedir. Bu sepete yerleşir ve onu döndürür. Sepetin sapı aşağı doğru uzar ve ağaç tutacakla tutulur. Bronz kal ile desteklenir. Ağaç tutacak ile sepet arasına sürtünme yıkayıcısı vardır. Deriden yapılmıştır. Sepet serbest olmalıdır ki aksisi boyunca hareket etsin. Ucu sivri parçanın dönme hızı tutacağa uygulanan basınçla kontrol edilir. Bu tür bir sepet şekil 26’ da ki gibi küçük silindirik parçalar için kullanılabilir.

DIŞBÜKEY KONTURLU YÜZEYLER

Konturlu yüzeye sahip parçalar polisajda Şekil 27’ de olduğu şekilde yerleştirilmelidir. Tekerlek orta yoğunlukta olmalı (sıkıştırılmış çadır bezi en iyidir) ve nesnelerin dış bükümlerini doğruca kesmelidir. Aşındırıcı parçaların uygulanmasından sonra tüm düzensizlikler polisaj tekerini parçanın kalıbına karşı hareket ettirerek giderilmelidir.

Daha derin konturlu işler için daha yumuşak tekerleklere ihtiyaç duyulur. Konturlu yüzeye bir diğer örnek ise sade, dışbükey bir otomobil tamponudur. Daha önce de açıklandığı bu tür işlerin polisajı en iyi basınçlı silindir ile yapılır. Bunu el ile yapmak için tamponun alt kısmı tekerleğe getirilmeli, eğer tampon dışbükey bir kesit alanına sahipse tekerlek tampon şekline uyacak biçimde konturlu olmalıdır.

İÇBÜKEY YÜZEYLER

İçbükey yüzeyler için kullanılacak en iyi tekerlek şekli Şekil 29’ daki gibidir. Tekerlek konturun tam ebadında veya biraz daha küçük olmalı fakat içbükeyin yarısı veya 2/3’ ünden daha küçük olmamalıdır. Bunun nedeni tekerleğin tampona temasının istenmesi, yüzeyde hafif yükselti farkı oluşarak polisaj yapılamaması gibi bir durumun önlenmesidir. Daha dar bir tekerlek ile tabi ki daha fazla geçiş gerekecek ama sonuçta polisaj işi daha iyi sonuç verecektir.

POLİSAJ VE PARLATMA YARDIMLARI VE İPUÇLARI

Polisaj ve parlatma işinde sıklıkla değişik şekilli parçalarla karşılaşırsınız. Deneyim kazandıkça parçaya uygun tutucular veya aparatlar kullanarak ve özel teknikler geliştirerek polisaj süresini kısaltabilirsiniz. Basit bir aparat daha önce açıklanmıştı. Bunun gibi daha birçok kolaylık vardır. Kendinizde karşılaşacağınız işlere göre yeni aparatlar ve teknikler bulabilirsiniz.

Önemli nokta ise yaptığınız aparatları daha sonra aynı tür işlerin gelme ihtimaline karşı iyi saklamalısınız. Ayrıca polisaj işini hızlandırmak için bulduğunuz özel teknikleri not etmelisiniz.

YUVARLAK KAFALI VİDALAR

Polisaj odasına yuvarlak kafalı vidaların polisaj ve parlatılması işini oldukça sık gelir. Bu tür işler için uygun aparat şu şekilde hazırlanır : Yaklaşık 30 cm. uzunluğunda eski deri şeridin merkezinde 7,5 cm. uzunluğunda ve bir uçtan 5 cm. uzaklıkta olacak biçimde yarıklar açın. Uygulamada vidayı yarığa sokun ve daha düşük uçtaki yarığa doğru itin. Bir elinizle vidayı diğer elinizle şeridi tutun. Bu vidayı parlatırken elinizin yanmasını engeller.

DELİKLİ PULLAR

Bunların kenarlarını polisaj yapmak için yığının içinden tel ip geçirin ve sert silindir yapmak için gerdirip parlatın. Tel yer değiştirebilir böylece tekerlek en gizli yerlere kadar ulaşır.

TELLER VE U ŞEKİLLER

Düz ve U telden biraz daha kalın bir tahta parçası alın. Tahtanın bir ucu U parçanın yerleştirilebileceği şekilde olmalıdır. Şekil 30’ da gösterildiği gibi yerleştirip polisaj veya parlatma yapın.

PUL YÜZLERİ

Tahta üzerinde bir çivi çakın. Çivinin başı pulların kalınlığı kadar dışarıda kalarak sürtün ve pulları bastırın.

HALKALAR

Bu tür parçalar için aparat olarak halkanın çapından daha küçük yuvarlak bir sap kullanılır. Bir kenarına raptiye veya tutkal ile kauçuk ya da deri tutturulur. Deriyi halkaya basarak sürtünme oluşturup yüzüğün dönüşü yavaşlatılır.BONCUKLAR

En uygun boncukları ipten geçirmek ve uygun uzunlukta bir tahta parçasına tutturmaktır. Tahtanın bir ucuna V ucu yapıp ipi içinden geçirin. Şimdi boncuklar parlatılabilir ve dönme hızları V ucundan kontrol edilebilir.

DÖRTGENLER

Yarısına kadar kenarlardan paralel gelerek parlatın. Sonra levhayı köşesinden tutup, ortada kalan küçük dörtgeni parlatın.ÇIKINTILI VE GİRİNTİLİ PARÇALAR

Önce yüksek yüzeyleri parlatın.

ÇIKINTI

Çıkıntılı yüzeylerde fazla polisaj yapılması veya metal kaldırılması istenmediği durumlarda ince metal levhadan ya da kalın kartondan koruyucu maske yapın.

OLUKLAR

Oluklu kenarlarda yuvarlamanın oluşmasını engellemek için uygun çapta yumuşak tel parçasını oluğa yatırın ve Şekil 33’ te gösterildiği gibi arkadan dolayıp sıkıca bükün.

Deneyim kazandıkça daha karmaşık parçalar için basitleştirilmiş aparatlar yapabilirsiniz. Buradaki bilgiler sadece yol göstermek içindir.

BAZI PARLATMA İPUÇLARI

1-) Tekerleğin aşırı ısınmasına, böylece gevşeyen tutkal nedeniyle fazla miktarda aşındırıcı parçanın metal yüzeyine dökülmesine ve yüzeyde derin çizikler oluşmasına yol açacağından, asla aşırı basınç uygulanmamalıdır.

2-) Tüm pirinç ve bronz parçaları parlak daldırma olmalı, veya yüzeylerindeki kumun giderilmesi için polisajdan önce yuvarlanarak temizlenmelidir.

3-) İşi tam bitirmeden ve parlatma bileşiği atığı giderilmeden parçayı polisaja almayın. Bu ekstradan çizik ve pürüzler oluşması önleyecektir.

4-) Tekerlek yüzüne uygulanacak uygun basınç ancak deneyerek bulunabilir.

5-) Parlatma işleminde bileşimi teker yüzüne sık aralıklarla ve basınçsız olarak uygulayın. Bu israfı ve verimsizliği azaltır.

6-) Yapılan işlemler sonucu tekerlek üzerinde toplanan metal ve pislik parçalarını gidermek için bir parça sünger taşı veya taş kullanın.

7-) Mümkünse tüm yapılan işlemleri sırasıyla işaretleyin. Ardışık yapılan işlemlerde bir önceki işaretlenmeden sonrakine geçmeyin. Eğer bu yapılmazsa, parlatılmış olan parça işaretlenene kadar geri ve ileri gidebilir.

8-) Yapılan işler aynı zamanda temizlenmeli veya silinmelidir. Bunun amacı işlemler arasında parçada kalan aşındırıcı parçacıklardan dolayı derin yarıklar veya pürüzler oluşturmasını engellemektir. Eğer bir temizleme işlemi yapılırsa, işlemler arası zamandan tasarruf etmeyi sağlayabilir. Daha iyi işler muntazam bitişler bu yolla üretilir.

EN ÇOK RASTLANAN PARLATMA (BUFFING) GÜÇLÜĞÜ

Tarak dişi işaretleri ve balık kuyrukları : Parlatma işleminde cansıkıcı sorunlarla karşılaşmamak ve yüksek parlaklık elde etmek için tarak dişi veya balık kuyruğu denen metal parçalarına başvurulur. Şekil 34’ te görüldüğü gibi uzun kuyruklu bir kuyruklu yıldız veya balık kuyruğuna benzemektedir. 0,4 ila 4 cm. aralığında değişen uzunluktaki çizgilerden oluşur.

Temel sebep ikisi içinde aynıdır. İşlem yapılacak metallerin yüzeyinde çok küçük çukurlar vardır. Parlatma tekerleğine karşı öndeki çukurların uçları sürtünür, daha önce ortası delik olan düz tabolun parlatılması olayında anlatıldığı gibi. Bu çukurlar parlatma bileşenlerini toplar ve bu bileşenler uç kenar tarafından taranır, sürtünür. Tek yöne yapılan parlatma (buffing) işlemi ile sadece tek yönde tarak dişi işareti oluşur. Daha sonra yönün değiştirilmesi ile ikinci bir işaret oluşur ve bu durumda bir balık kuyruğuna sahip olursunuz.Temel sebep ise buffing öncesi yapılan zayıf parlatma işlemidir. Parlatma işlemi yapılmalı ve böylece tüm çukurluklar parça (buffing) tekerleğine gelmeden önce ortadan kaldırılmalıdır. Dahası bu tür tarama işlemleri daha çok yumuşak metaller olan bakır, bronz, pirinç ve aluminyumda yer tutar.

Bunun sebebi basittir; buffing’ ten önce eğer yüzey pürüzsüz yapılmazsa, çukurlar mevcutsa o çukurlar pürüzlü parlatma işaretleriyle kaplanır. Siz yüzeyin buffing’ e hazır olduğunu düşünebilirsiniz çünkü yüzey muntazam görünmektedir. Ama buffing’ de çukurlar kaplanmaz ve taranma oluşur. Özellikle daha yumuşak metaller daha hassas ve taramanın oluşumuna uygundur.

Balık kuyruğu durumu karşısında, tekerleğinin eğiliminin aynen değişmesini beklemeyin. Genel olarak balık kuyruğunu durumundan kötü olarak fazla basınç uygulanması tarama yapacak ve çukurların uç bölgeleri daha fazla taranacaktır.

Burada bu problemden kurtulma yolları sıralanmıştır.

1-) Son parlatma operasyonundan sonra yüzeyi kontrol edin. İyi bir büyüteç ile kontrol edin. (10 cm çapında) Eğer kazımalar arasında çukurlar görüyorsanız, dikkat !

2-) Eğer çukurlar mevcutsa, bu sizin son parlatma işlerinizi uzatacak veya parlatma işleminin ortasında yüzünü gösterecektir. Bundan dolayı sizin ardışık kum havuzunun 120 # takiben 200 # olacak ve ve 200 # lük kum havuzunda daha fazla daha fazla zaman isteyecektir. Veya 160 # lık kum işlemine koymak 120 # ile 200 # arasına son durum genel olarak en iyi işlemdir.

3-) Aynı zamanda işleri kazımaları iyi ve de muntazam görmek üzere de kontrol edin. Aynı anda derin kazımaların solda olduğunu kontrol edin (Kazımalar bir uca doğru daha derin olma eğilimindedir). Bu derin kazımalar çukurların temel çekirdeği olabilir. Eğer kazımalar iyi değilse başka bir parlatma ister, daha iyi taneler kullanılır.

4-) Bir başka çözüm de kullandığınız karışımı değiştirmektedir. Ama eğer tüm bunlar geçerli bir sonuç sağlamadıysa, metalin kendisinin bir hata olduğu düşünülebilir. Metalin kendisi çukurlara ve deliklere sahip olabilir. Bu durumda asla balık kuyruğu girişini engelleyemezsiniz.

Diğer bir kaç sayfa çeşitli metaller için gerçek parlatma yönergeleri ile ilgili olacaktır. Parlatma ve buffing’ de şunu hatırlayın: Koruyucu gözlük ve göz maskesi giyin, parmak koruma bezleri kullanın ve yapabilirseniz eldiven giymekten sakının. Eğer eldiven kullanmanız gerekliyse rahat tiplerini gevşek tiplerini kullanın ki parmaklarını delmeyesiniz. Eğer başüstü havalandırma ve üfleme zayıf ise açıklandığı gibi hafif bir solunum maskesi kullanın. Tekerleği el yapımı malzeme ile tırmıklamayın, eğer taramak gerekirse. Bu işlem en iyi şekilde tekerlek üreticileri satılan ve hazırlanan aletlerle yapılır.

PARLATMA VE BİTİRME ÇİZELGELERİNİN KULLANIMI

Parlatma ve bitirme çizelgelerini sonraki birkaç sayfada doğru yol gösterici olarak yer alacaktır. Bu çizgiler doğru işlem yapmayı sağlayacaktır. Bunlar şüphesiz ve kesin değildir. Daha kısa yolları yaptığınız çalışmalarla bulabilirsiniz. Ama bu verilen standart ortak denemeler sonucudur ve size başlangıçta bağlı olmanın gereken yolu gösterir.

Çizelgelerde çalışırken her zaman 1’ inci adımdan başlayarak her adımı yaparak 6,7,8 veya 9’ uncu adıma gelmeyiniz. Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak 2,3 veya 4’ üncü adımdan başlayabilirsiniz. Çoğunlukla kaplanmış son işlemler için genelde 6’ ıncı adımdan, sıklıklada 6’ ıncı adım atlanıp son adımlardan biri olan 7,8,9’ dan başlayabilirsiniz. Aynı zamanda 1’ inci adımdan başlamak ve atlayıp 3’ üncü adıma gelmek mümkün veya 2’ inci adımdan başlayıp 4’ üncü adıma başlamak mümkündür. Burada sert ve hızlı kurallar yoktur. Önemli olan en az iş gücü ile istenen en iyi sonucu elde etmektedir.

Tekerleklerin ve fırçaların seçiminde çizelgeler yol gösterecektir. Ama gerçek seçimde temel düşüncenin ne olduğu önceden söylenmişti.

Tekerleğin hızı yaklaşık olarak doğrudur ama burada her durumda 500 LFS değişikleri mümkündür. LFS (dakikadaki çizgisel yüzey uzunluğu)

ÇİZELGELER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR

Gümüş ve gümüş kaplamayı cilalama : Bakır alaşımları için genelde 6’ ıncı adımdan 8000 LFS ile başlayarak çizelgeyi kullanın. Eğer yapılan işin şekli karmaşık ise sert kıl fırça kullanın ve daha düşük bir hız kullanın. Bu hız 5000 LFS olabilir. Ayna cilası için 9’ uncu adım krom ruj (yeşil ruj) ile olabilir. Aynı zamanda kireç bileşiği ilave edilebilir.

Altın, altın alaşımları ve altın kaplamayı cilalama : Bakır için kullanılanın aynısını kullanın. 6’ıncı adımdaki işlemi kesmek için sert kıl fırça kullanın. Eğer gerekirse en son ayna cilasında kırmızı ruj (demir oksit) kullanmak en iyisidir.

Demir ve çelik cilalama : Paslanmaz çelikte kullanılan işlemi aynen takip ediniz.

Ağır krom kaplamayı cilalama : Hafif krom kaplamaları parlaktır ve cila gereksinimi duyulmaz. Ağır krom, paslanmaz çelikte işaret edildiği gibi (6,7,8,9’ uncu adımlar) cilalanabilir.

Platin ve platinli metalleri cilalama : Gümüşte kullanılan 6,7,8,9’ uncu adımların aynısıdır.

KISALTMALAR

LFS = Çizgisel yüzey hızı.

ALUM.OX = Aluminyum oksit aşındırıcı tanecikleri ve sayı ise ağ ebatı veya tanecik numarasıdır.

EM = Zımpara

COM.FIN. = Ticari cila

WH = TekerlekPOLİSAJ İŞLEMLERİİŞLEM İÇİN ANAHTAR BİLGİLER :

1-) LFS > 6000 Zamklı muslin veya deri tekerlek #60 aluminyum oksit. Yağ kullanın.

2-) LFS = 6000 Spiral dikilmiş muslin tekerlek #80 akım oksit. Yağ kullanın.

3-) LFS = 7000 Deri veya keçe veya çadır tekerlek # 120 aluminyum oksit. Yağ kullanın.

4-) LFS = 7000 Çadır veya muslin tekerlek # 180 aluminyum oksit. Yağ kullanın

5-) LFS = 8000 Deri, keçe veya dikilmiş muslin # 240 aluminyum oksit. Yağ ve kerosen kullanın.

6-) LFS = 7000 Tripoli veya Learock S-24 ile birlikte muslin parlatıcı parçaları kullanın.

7-) LFS = 1500 Nikel gümüş tel fırça. 0,01 ile 0,4 cm. çapında tel zımpara. Zımpara pastası.

8-) LFS = 4000 Dikilmiş muslin veya keçe. N sınıfı Lea Bileşiği.

9-) LFS = 8000 Muslin bölümleri kağıt ayıraçlarla gevşetin. Viyana kireci veya beyaz elmas.

NOT : Aluminyum parlatmasında uygun yağlama çok önemlidir. Çünkü yüksek sürtünme mevcuttur.

Parlatma tekerleğindeki aluminyum parlatıcıların toplanmasına karşı dikkatli olun. Bu kazınmalara sebep olur. ÇARE : Uygun yağlama.

Aşındırıcı parçacıklar metal yüzeye gömülebilir, çünkü aluminyum yumuşaktır. ÇARE : Mümkünse parlatma ve buffing işlemleri arasında dağlama (pickle) yapın.

POLİSAJ İŞLEMLERİİŞLEM İÇİN ANAHTAR BİLGİLER :

1-) LFS = 7000 Muslin veya deri tekerlek # 60 aluminyum oksit.

2-) LFS = 7000 Muslin veya deri tekerlek # 80 aluminyum oksit.

3-) LFS = 7000 Muslin tekerlek # 120 aluminyum oksit ve yağ

4-) LFS = 7500 Deri veya muslin tekerlek # 180 aluminyum oksit. Yağ kullanın

5-) LFS = 7500 Koyun derisi veya keçe tekerlek # 240 aluminyum oksit. Yağ kullanın

6-) LFS = 8000 Yüksek değer muslin, bileşen olarak aluminyum oksit.

7-) LFS = 6000 Tampico tekerlek süngertaşı veya yağ veya # 200 zımpara taşı

8-) LFS = 7000 Dikili muslin buffing tekerleği. E, B veya N sınıfı Lea Bileşiği.

9-) LFS =10.000 Yumuşak muslin veya yün fanila aluminyum oksit ile.

NOT = Parçayı sallamak daha iyi cilalamayı sağlayacaktır. Paslanmaz çelik parlatma işleminde sadece en iyi kalite gizli tutkal kullanılmalıdır. Daha kaba işlerde silikat zamk da iyi sonuç verir.

Burada verilen tekerlek hızları ortalamadır. Yapılan işe ve alaşıma göre artırılması gerekebilir.Ayna parlatma için yeşil krom dioksit kullanılabilir.

POLİSAJ İŞLEMLERİİŞLEM İÇİN ANAHTAR BİLGİLER :

1-) LFS = 6000 Dikilmiş kumaş # 60 aluminyum oksit.

2-) LFS = 6000 Dikilmiş kumaş # 80 aluminyum oksit.

3-) LFS = 7000 Muslin hafif # 120 aluminyum oksit.

4-) LFS = 7000 Muslin hafif # 180 aluminyum oksit. Gres yağı kalıbı kullanın.

5-) LFS = 8000 Muslin veya koyun derisi # 220 aluminyum oksit veya Türk zımparası. Gres yağı kullanın.

6-) LFS = 9000 Yumuşak muslin Tripoli bileşeni.

7-) LFS = 4000 Tampico veya nikel gümüş tel fırçalar ve zımpara bileşenleri.Tel ile sabun çözeltisi kullanın.

8-) LFS = 5500 Paket veya gevşek muslin buff.

9-) LFS =10.000 Gevşek muslin veya yumuşak fanila. Kireç bileşenleri veya erimeyen aluminyum oksit bileşiği.

NOT = Parlatma işleminde yarı parlak nikel tabakalar için ayna cilaya kadar olan 9 numaralı işleme kadar genelde silme işlemi gerekir. 6. adım kesme işlemleri (cut down) genelde gereksizdir.

POLİSAJ İŞLEMLERİİŞLEM İÇİN ANAHTAR BİLGİLER :

1-) LFS = 5000 Keçe veya çadır tekerlek # 60 aluminyum oksit. Yağ kullanın

2-) LFS = 5500 Keçe veya çadır tekerlek # 80 aluminyum oksit. Yağ kullanın

3-) LFS = 5500 Keçe veya çadır tekerlek # 120 aluminyum oksit. Yağ kullanın

4-) LFS = 6000 Keçe veya çadır tekerlek # 180 aluminyum oksit veya Türk zımparası. Yağ kullanın

5-) LFS = 6000 Keçe veya çadır tekerlek # 240 aluminyum oksit veya Türk zımparası. Yağ kullanın

6-) LFS = 7000 Gevşek muslin veya parlak buff. Tripoli bileşiği.

7-) LFS = 6000 Tampico fırça sünger taşı ve su ile veya zımpara ve yağ ile. Tel ile sabun çözeltisi kullanın.

8-) LFS = 6000 Paket veya gevşek muslin buff. Lea N bileşiği.

9-) LFS = 7000 Yumuşak muslin buff kireç bileşikleri ile veya iyi tripoli bileşenleri ile.

NOT = Aluminyumla aynı önlemleri alın.POLİSAJ İŞLEMLERİ

İŞLEM İÇİN ANAHTAR BİLGİLER :

1-) LFS = 6000 Dikilmiş çadırbezi veya deri ile çadırbezi # 60 aluminyum oksit.

2-) LFS = 6000 Boğa boynu veya dikilmiş çadır # 80 aluminyum oksit.

3-) LFS = 6000 Keçe veya koyun derisi # 120 akım oksit. Yağ kullanın.

4-) LFS = 7500 Dikilmiş muslin # 180 aluminyum oksit. Yağ kullanın.

5-) LFS = 7500 Muslin tekerlek # 240 aluminyum oksit. Yağ kullanın.

6-) LFS = 9000 Dikilmiş muslin bölümü. Tripoli bileşiği.

7-) LFS = 1500 Tampico veya pirinç tel fırça zımpara tutkalı ile.

8-) LFS = 5000 Gevşek muslin buff. Lea bileşenleri ile. C, B, N veya eşdeğerlerinden.

9-) LFS = 8000 Yumuşak muslin buff kireç bileşenleri veya beyaz elmas ile birlikte.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder